Feltalálóknak

A „szegények szabadalma” szolgáltatás veszélyei - feltalálói szemszögből nézve

A Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara Elnöksége kötelességének érzi a Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft. által „Szegények szabadalma” címen kínált szolgáltatással kapcsolatban tájékoztatni a szolgáltatást igénybe venni szándékozó feltalálókat az Elnökségnek a szolgáltatással kapcsolatban felmerült szakmai aggályairól.

Figyelmeztetés feltalálóknak, védjegyezőknek

A Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamarához egyre több panasz érkezik magukat az interneten és közösségi oldalakon hirdető, szabadalmi és védjegy iroda látszatát, illetve szabadalmi ügyvivői végzettség látszatát keltő szolgáltatókkal kapcsolatban. A panaszosok rendszerint komoly, akár több millió forintos kárt szenvednek az ilyen, jogellenesen működő szolgáltatók hibájából. A Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara ezért a következő figyelmeztetést teszi közzé.